EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Porady dla maturzystów zdających chemię

 • Należy uważnie czytać treści zadań oraz występujące w nich polecenia. Podczas analizowania poleceń powinno się zwrócić szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne (np. zapisz, wymień, narysuj, oblicz). Każdy z nich wskazuje, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być odpowiedź.
 • Przystępując do rozwiązania zadania, należy analizować informacje wstępne (teksty, tabele, wykresy, schematy) i poprawnie je interpretować.
 • Należy udzielać odpowiedzi zgodnych z treścią polecenia, posługując się terminologią, nomenklaturą i symboliką chemiczną. Należy unikać skrótów myślowych oraz sformułowań zbyt ogólnych.
 • Punkty przyznaje się tylko za poprawne rozwiązania. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie na temat) są traktowane jako brak odpowiedzi. Treści wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.
 • Należy podać tyle odpowiedzi (argumentów, cech, obserwacji), ile jest wymaganych w poleceniu. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.
 • Zapisując równania reakcji, należy pamiętać o dobraniu współczynników stechiometrycznych. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników powoduje utratę 1 punktu za zapis równania.
 • W rozwiązaniach zadań rachunkowych należy w sposób czytelny i logiczny przedstawić tok rozumowania.
 • W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda (tj. sposób powiązania danych z szukanymi), wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. Każda poprawna merytorycznie metoda rozwiązania zadania będzie pozytywnie oceniona przez egzaminatorów.
 • Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody nie przyznaje się punktów.
 • Błędny zapis jednostki lub jej brak, przy ostatecznym wyniku liczbowym wielkości mianowanej, powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.
 • Wszystkie rozwiązania oraz rysunki lub wykresy będące ich integralną częścią, muszą być zapisane czytelnie czarnym długopisem lub atramentem.
 • Jeśli rozwiązanie nie zmieści się w miejscu na to przeznaczonym, można je kontynuować w brudnopisie. Należy wtedy przekreślić słowo brudnopis, napisać ciąg dalszy czystopisu i podać numer zadania, a w rozwiązaniu zaznaczyć, że będzie ono kontynuowane w brudnopisie.
 • Na egzaminie maturalnym z chemii zdający mogą korzystać z karty wybranych tablic chemicznych, linijki oraz prostego kalkulatora.

źródło:  CKE


ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 11 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 11 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 12 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,2% PL
Ukraina 2,8% Ukraina

Razem:

39

Krajów
022272
Dzisiaj: 105
Ten tydzień: 416
Ten miesiąc: 2.753
Razem: 22.272

Logowanie