EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Podsumowanie projektu unijnego „Inwestujmy w naszą przyszłość”

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie

Dobiega końca realizacja projektu „Inwestujmy w naszą przyszłość”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej  Technikum wchodzącego w skład ZSP w Gubinie.

Zrealizowano następujące  formy wsparcia, w których wzięło udział 106 uczniów:Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

  • Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
  • Zajęcia z przedmiotów humanistycznych:
  • Językowe:
  • Informatyczne:

– zajęcia z matematyki i biologii 40 h (po 20 h na każdy przedmiot) x 1 gr.

(8 os.)

– zajęcia języka polskiego i historii 60 h (po 20 h na każdy przedmiot) x 1 gr. (8 os.)

Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT i języków obcych (godz. dydakt. 1 h – 1,5 h zajęć tygodniowo)

– 60 h z 2 gr. (18 os.)

– VCC „Multimedia w reklamie” 60 h z 1 gr. (8 os.) i „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3 D”60 h x 3 gr. (28 os.), przy czym 3 gr. kończy zajęcia w grudniu.

Praktyki i  staże zawodowe

– praktyki zawodowe: dla 12 osób, z kierunków: technik hotelarstwa (4 os.), technik pojazdów samochodowych (4 os.) i technik informatyk (4 os.), 30 h dla każdego UP orazstaże zawodowe: dla 9 osób, z kierunków: technik hotelarstwa (3 os.), technik pojazdów samochodowych (3 os.) i technik informatyk (3 os.), 150 h dla każdego UP

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

– personel pokładowy linii lotniczych (Aptech Aviation & Hospitality Academy) – szkolenie personelu pokładowego (certyfikacja APTECH): 36 h dla  1 gr. (15 os.)

Zrealizowanych zostało:

-   100h z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

-   180h z zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,

-   360h zajęły zajęcia praktyczne,

- 1350h stażu,

-     36h z dodatkowych zajęć specjalistycznych.

W sumie w ramach projektu „Inwestujmy w naszą przyszłość” zostałozrealizowanych 2026h.

Uczestnicy zajęć informatycznych realizowanych w ramach projektu podeszli do egzaminów teoretycznych i praktycznych z modułu „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”. Otrzymane certyfikaty potwierdziły kwalifikacje zawodowe uczniów.

Natomiast dzięki zajęciom z modułu „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D” uczestnicy projektu opanowali wiedzę, która umożliwia sprawne i efektywne przygotowywanie     i tworzenie projektów w środowisku CAD.Trzydzieści sześć osób ukończyło zajęcia informatyczne w standardzieVCC – Vocational Competence Certificate  zorganizowane przez Syntea SA.

              Uczestnicy grup językowych realizowanych w ramach projektu pomyślnie zakończyli udział w zajęciach z języka angielskiego. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie podnieśli poziom wiedzy i umiejętności z zakresu gramatyki, czytania, słuchania, słownictwa i konwersacji z zakresu zawodowego języka angielskiego zgodnego z kierunkiem kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie.

              Natomiast zajęcia z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dały szanse uczniom na powtórzenie i utrwalenie już zdobytej wiedzy, wyrównanie braków oraz przygotowanie się pod kątem przyszłej matury.

            Nową wiedzą i doświadczeniem, zdobytymi poprzez uczestnictwo w projekcie „Inwestujemy w naszą przyszłość” mogą poszczycić się uczestnicy praktyk i staży zawodowych. Trzydzieści pięć osób ukończyło praktyki zawodowe przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania w praktyce wiadomości i umiejętności zdobytych podczas nauki.

Wysokie oceny zajęć wystawione przez uczniów w końcowych ankietach ewaluacyjnych, poprawa wyników nauczania, wspieranie indywidualnego rozwoju, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz rozwijanie zainteresowania nauką pozwala stwierdzić, że cele projektu zostały osiągnięte.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o oprogramowanie min: Adobe Creative Suite 6 Production Premium, Pakiet Autodesk design Academy, biblioteka szkolna o 5 laptopów z najnowocześniejszym oprogramowaniem.

Dziękujemy naszym uczniom za udział w projekcie i życzymy powodzenia  w dalszej karierze szkolnej i przyszłym życiu zawodowym.


ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 11 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 11 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 12 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,2% PL
Ukraina 2,8% Ukraina

Razem:

39

Krajów
022270
Dzisiaj: 103
Ten tydzień: 414
Ten miesiąc: 2.751
Razem: 22.270

Logowanie