EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Powiat krośnieński rozpoczął w 2008 roku realizację projektu „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”, którego celem jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Projektem objęte są następujące jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie – łącznie 8 budynków. Obiekty te wykazywały dość znaczne straty energii i tym samym generowały nadmierne koszty eksploatacji. Inwestycja polega na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków, wykonaniu nowej elewacji, wymianie stolarki okiennej, wymianie grzejników i instalacji c.o., montażu ekologicznych kotłowni gazowych, dociepleniu stropodachów, a także montażu kolektorów słonecznych w budynkach SOS-Wych, ZSLiT – Warsztaty oraz ZSR - Internat. Kolektory są narzędziem wykorzystującym odnawialne źródła energii. Służą one zamianie energii słonecznej w cieplną, wykorzystywane są głównie do podgrzewania bieżącej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. Wykorzystywanie energii słonecznej nie powoduje emisji zanieczyszczeń. Do zalet stosowania technologii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego można zaliczyć wszechstronność zastosowań oraz długotrwałe użytkowanie instalacji.

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa efektywności zużycia energii, co prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Warto również zaznaczyć, iż jest to ekologiczna inwestycja, zmniejszająca w znacznym stopniu emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co wpłynie pozytywnie nie tylko na użytkowników szkół, ale również na okolicznych mieszkańców. Ponadto większość z termomodernizowanych budynków wymagała przeprowadzenia remontów. Placówki zyskają nowy, estetyczny wygląd.

Środki na realizację projektu: „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii” zostały pozyskane z Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 8 253 609,48 PLN, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została obniżona do6 533 402,12 PLN. Dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 3 128 339,60 PLN.

Projekt podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz., Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Etap drugi obejmuje Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Gubinie.

Dnia 30 września 2010 roku zakończono rzeczową oraz finansową rezlizację projektu. Dokonano odbioru prac we wszystkich budynkach. Realizacja projektu przebigała prawidłowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Fundusze Europejskie…

… dla rozwoju Lubuskiego


ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 13 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 12 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 14 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,1% PL
Ukraina 2,5% Ukraina

Razem:

43

Krajów
024925
Dzisiaj: 10
Ten tydzień: 10
Ten miesiąc: 556
Razem: 24.925

Logowanie