EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Projekt - "Zawód hotelarz – gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy"

 to tytuł nowego projektu realizowanego przez ZSP w Gubinie w ramach programu Leonardo da Vinci. W 8 z kolei realizowanym przez naszą szkołę programie staży, który rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku weźmie udział 28 uczniów naszej szkoły wyjeżdżając na staże zagraniczne do francuskich hoteli i pensjonatów.

zobacz hotele, w których odbywane będą staże

W okresie od 16.07.2012. do 31.05.2014. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie realizuje kolejny 8 już projekt w programie LEONARDO DA VINCI

pod tytułem „Zawód hotelarz – gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”

Informacje LDV 2012-2014

- Projekt LDV w mediach

Uczestnikami będą uczniowie technikum klas II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Planowany okres odbywania staży:

Grupa I           – 02.08.2012.            – 10.10.2012. - rekrutacja grupy I

Grupa II         – 25.04.2013.            – 03.07.2013. - rekrutacja grupy II

Grupa III        – 04.07.2013.            – 11.09.2013. - rekrutacja grupy III

Grupa IV        – 15.03.2014.            – 23.05.2014. - rekrutacja grupy IV

Projekt adresowany jest dla 28 uczniów.

Grupy LDV 2012 - 2014

Projekt - "Zdobywanie wiedzy praktycznej i kompetencji zawodowych"

Projekt pt. : „Zdobywanie wiedzy praktycznej i kompetencji zawodowych we francuskim hotelarstwie i gastronomii” realizowany przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie w partnerstwie z francuskim Stowarzyszeniem "Francja - Polska, Lot - Lubuskie" w latach 2009-2011 został zakończony po powrocie ostatniej grupy uczestników w dniu 24 maja 2011 roku. 

Projekt adresowany był do uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego.  Wyjazd na staż do francuskich hoteli i pensjonatów pozwalał sprawdzić opanowaną w szkole wiedzę i umiejętności, a ponadto wykształcić wyżej wymienione cechy, które staną się atutem naszych uczestników kiedy wejdą na rynek pracy lub rozpoczną własną działalność gospodarczą. 

Projekt zakładał wzrost mobilności na wstępnym etapie kształcenia, który w efekcie końcowym ma doprowadzić do podniesienia zawodowych umiejętności praktycznych i poczucia własnej wartości uczestnika. Dzięki realizacji Projektu obserwujemy u uczestników większą zaradność, odwagę, łatwiejsze pokonywanie własnej nieśmiałości i lęk przed nieznanym. Uczestnicy nauczyli się radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dla wielu stażystów były to pierwsze kroki w Ich dorosłe, samodzielne życie. Uczestnicy mogli również, podczas odbywania praktyk sprawdzić swoje zdolności językowe, które do tej pory były szkolone, bez możliwości konfrontacji z czynnym językiem. Uczeń mógł tam myśleć, mówić i pracować po francusku, co spowodowało znaczną progresję wiedzy językowej. Praca we francuskich hotelach i pensjonatach pozwoliła w większym stopniu poznać kulturę i zwyczaje francuskie i to nie tylko te żywieniowe.  Spowodowało to większą spójność gospodarczą i społeczną dzięki przeniesieniu zdobytej wiedzy na nasz lokalny i regionalny rynek gastronomiczno-hotelarski.

Proces wdrażania projektu rozpoczął się w dniu 20.08.2009 roku wraz z rozpoczęciem przygotowania kulturowo - pedagogicznego pierwszej grupy.

W dniu 4 marca 2010 roku miała  miejsce konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Zgodnie z założonym terminarzem wyjazdów, na staż do Francji wyjechało 5, 8 osobowych grup uczestników. Wszystkie grupy odbyły szkolenie, wróciły do kraju, a ich uczestnicy złożyli na ręce instytucji wysyłającej raporty z odbytych staży.

Konferencja upowszechniająca

Hotele

Grupy LDV 2009-2011:

Grupa 1 - Grupa 1/2009 LDV 7 od: 04.09.2009 do: 12.11.2009.

-  Grupa II  - Grupa 2/2010 LDV 7 od: 22.03.2010 do: 30.05.2010.

Grupa III - Grupa 3/2010 LDV 7 od: 31.05.2010 do: 08.08.2010.

Grupa IV - Grupa 4/2010 LDV 7 od: 09.08.2010 do: 17.10.2010.

Grupa V - Grupa 5/2011 LDV 7 od: 13.03.2011 do: 21.05.2011.


ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 11 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 11 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 12 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,2% PL
Ukraina 2,8% Ukraina

Razem:

39

Krajów
022267
Dzisiaj: 100
Ten tydzień: 411
Ten miesiąc: 2.748
Razem: 22.267

Logowanie